سکوت

مرغ سحر ناله کن

دلیل العقل تفکر و دلیل التفکر الصمت ( کافی ج1 ص 16)

برای هر چیزی نشانه‌ای وجود دارد و نشانۀ تعقل تفکر است و نشانه ی تفکر سکوت...


استاد علی صفائی حائری می‌نویسد