سکوت

مرغ سحر ناله کن

۱۲ مطلب با موضوع «کوتاهک» ثبت شده است

امروز حوزه یک ساعت وقت من را گرفت تا بحث کند روغن نجس وقتی می‌سوزد و دودش به سقف می‌چسبد نجس است یا نه و از آن نتیجه بگیرد خرید و فروش این روغنِ نجس درست است یا نادرست!

حوزه نمی‌دانست در این یک ساعت چند لیتر ویسکی و ودکا و واین معامله شد و چند سگ پیتبول و هاسکی و ژرمن در جمهوری اسلامی به فروش رفت.

  • ۹ نظر
  • ۲۲ شهریور ۰۰ ، ۰۹:۴۷
  • جواد انبارداران

می‌گفت فارسم و تف به افغان‌ها و پاکستانی‌ها و هندی‌ها و عرب‌ها و ترک‌ها و لرها و کردها

گفتم آدمم و تف به شیطان که اولین «نژاد پرست» عالم بود.

  • جواد انبارداران

نیازی به نوشتن صفحه درباره «من» نیست

شیطان آن روزی که گفت «من» بدبخت شد

  • ۹ نظر
  • ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۰۲:۰۶
  • جواد انبارداران

این قدر درگیر کار برای خدا بودم که نصفه شب فهمیدم نمازم قضا شده.

  • ۶ نظر
  • ۲۰ شهریور ۰۰ ، ۰۲:۰۶
  • جواد انبارداران