ســکــوت

اولین جرقه‌های صدور دموکراسی

ساعت نه و 15 دقیقه صبح ششم اوت 1945 میلادی، اولین جرقه صدور دموکراسی غربی زده شد. مردم هیروشیما در این تاریخ، اولین محموله دموکراسی غربی‌ها را دریافت کردند: «یک بمب اتمی قوی با تلفات 130 هزار نفری و تخریب 90 درصد شهر» دومین محموله اما سه روز بعد و در حوالی ظهر، این بار برای مردم ناکازاکی ارسال شد: «بمب اتمی این بار با تلفات 75 هزار نفر»

سال‌ها بعد در یکی از طبقات زیرین سازمان ملل متحد در نیویورک، یک بطری شیشه‌ای که در اثر حرارت بمب اتمی ذوب شده و حالت خود را از دست داده بود را در معرض نمایش گذاشتند. نمایش این شیشه بیان این نکته بود که پوست و گوشت و استخوان مردم نیز طبیعتا در اثر شدت صدمات این بمب خانمانسوز به شدت سوخته و خاکستر شده است!

+علی اکبر عالمیان

نیم نگاهی به فیلم LUCY (لوسی)

آمریکا چگونه آمریکا شد؟

تخریب هویت سنتی در انیمیشن‌های هالیوودی

Designed By Erfan Powered by Bayan