سکوتــــــــــ

عبد شدن هم آرزوست

مهمترین سند رشد عدالت اجتماعی در ایران

🔵مصداق گراها یا ظاهر بین ها یا جز نگرها یک خانواده کپر نشین را با یک فرد مرفه کنار هم می گذارند و آن را سند بی عدالتی می دانند.شاید به عنوان مطالعه موردی درست باشد اما اعمال حاکمیت را اینگونه نمی سنجند.هیچ موقع جوامع بشری از فقر و غنا خالی نمی شود و در گذشته هم نبوده است.تعرف الاشیا باضدادها همین معنی را می دهد.فقیر هست که غنی را معنا می کند و بلعکس.


🔵اگر می خواهیم توفیق یک نظام سیاسی در تحقق عدالت اجتماعی را درست بسنجیم باید بدانیم کدام طبقه از سه طبقه:1- فرودست و تهی دست2-طبقه متوسط 3-طبقه اشراف و مرفهین در کشور آمار اول را دارند.قطعا اگر طبقه متوسط بزرگترین طبقه باشد آن نظام در عدالت اجتماعی توفیق داشته است . وقتی طبقه متوسط بزرگ می شود یعنی آن دوطبقه دیگر در حال کوچک شدن هستندو عدالت یعنی همین.


🔵در ایران با طبقه متوسط بزرگی مواجهه هستیم. طبقه متوسط چند ویژگی دارد: 1- رفاه نسبی2- درس خواندگی3- شهر نشینی4- رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی5- مرجعیت اجتماعی.

این مهمترین سند رشد عدالت اجتماعی در ایران علیرغم همه کاستی ها،ضعف مدیریتها،کم تجربگی ها و فشار مستمر و همه جانبه دشمنان است.

امیدوارم اینطور که نوشتید باشه.
چقد زیبا
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
اعتبارات دنیا نوعاً وفا نمی کند و اگر هم وفا بکند تا دم قبر است و بعداز آن ماییم و ابد ما!
Designed By Erfan Powered by Bayan