سکوت

شمعی، به قیمت سوختن جانش تاریکی را می درد...

هشت اسفند(کنجکاویون درخواست رمز بدهید)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
کبریتی خسته
در گوشه ای
غرق در فکر است
و غافل از گذر زمان
من در فضای مجازی
Designed By Erfan