ســکــوت

وجود و مهاجرت آریایی ها یک دروغ بزرگ است.

آریایی ها مردمانی جنگ جو، شریف، شجاع، زیبا و قد بلند بودند که دو هزار سال قبل از میلاد از منطق آرارات، اروپا و بالکان ، بالای رود ارس  مهاجرت کردند به سه منطقه ی فعلی هندوستان، ایران و یونان.

آن ها در بهشتی زندگی میکردند که به خاطر خشکسالی و زمین لرزه منطقه ی ایران ویچه را رها کردند و مهاجرت کردند.

در مناطق ایران، یونان و هند که مناطقی لم یزرع نیستند هیچ کس زندگی نمیکرد. ما و هندی ها و اروپایی ها پسر عمو هستیم. ایران قبل از ورود اعراب یک بهشت بود که با حمله ی اعراب به یک خرابه تبدیل شد.

کوروش انسانی غیور بود که به تمامی ادیان احترام میگذاشت و کشورگشایی های بسیاری کرد و چه تمدن و هنر و فرهنگ عظیمی را ساخت.

و اما داستان از چه قرار است...

 واقعیت را برایتان تعریف میکنم، واقعیتی که یکی از بت های ذهنی ما را درباره ی حقایق خواهد شکست و این حرف، حرف منِ بیسواد هم نیست بلکه سخنان استاد شهریار زرشناس است. البته که اهمیتی ندارد حرف کیست، چرا که استدلال صحیح و به دور از مغلطه از هر کس که شنیده شود آدمی را اقناع میکند.

سخنان استاد شهریار زرشناس:

در واقع این داستان آریایی ها سر تا پا دروغ است. این جریان ناسیونالیسم[ملی گرایی] باستانگرا توسط طیف دوم روشنفکرانی همچون میرزا حسین خان سپهسالار و عبدالحسین زرین کوب ساخته شده. داستان میسازند که ایران قبل از ورود اسلام یک بهشت است. در واقع این یک ناسیونالیسم ضد اسلامی است.

شیخ ابراهیم زنجانی که آخوند هم هست یکی از ماسون هایی است که کتابی نوشته به نام شهریار هوشمند که ترویج دهنده ی همین جریان ناسیونالیسم باستانگراست. این آدم همان قاضی شهید شیخ فضل الله نوری است.

امروز اگر درباره ی این قضیه روشنگری نکنیم، اگر صدا و سیما همچنان خواب باشد چند سال دیگر با طرفداران کوروش باید در خیابان ها درگیر شویم. پس تا یمتوانید شما که تاثیر گذارید [این جلسه در دوره صهیونیسم شناسی برای طلاب سطح عالی برگزار شد]نشر بدهید.

آدم هایی مثل رضا زاده شفق، ذبیح الله صفا و عبدالحسین رزین کوب از مروجان این جریان هستند. میگویند آریایی ها مردم زیبا، بلند بالا، هوشمند، شجاع، جنگاور و شریف اند. آیا واقعا شرافت یک عده به نژادشان است؟ اصلا یک سوال از این ها شما از کجا این ها را میدانید؟ طبق چه منبعی این حرف ها را میزنید؟ 

می آیند میگویند که اعراب این بهشت را خراب کردند البته میترسند که بگویند مسلمانان، میگویند اعراب، بعد تعریف میکنند این ها از جایی به نام ایران وَیچه مهاجرت کردند به این جا. آن هم به دلیل  خشکسالی و زلزله. هم خشکسالی و هم زلزله را میتوان با زمین شناسی فهمید. شما با کدام گواه زمین شناسی چنین چیزی را ادعا میکنید؟ این ها حرف های منم نیست بلکه انتقادات دانشمندان اروپایی است.

بعد هم آیا این مناطق مردم بومی نداشته؟ زمین لم یزرع که نبوده کسی در آن ساکن نباشد. بومی ها یک دفعه نابود شدند؟ قاعدتا جمعیت مهاجرین کمتر از بومی ها بوده.

یک سری مسائل زیست شناسی ژنتیک هم هست که تیر و ترکش به این قضیه است که از BBC پخش شد. 2 تا دانشگاه[که از بس استاد تند حرف میزد نتونستم بنویسم] پژوهش های ژنتیک در این باره انجام دادند. درباره ی ژنتیک افراد هندی، ایرانی و یونانی آزمایشاتی انجام دادند تا ساختار آن ها را با یکدیگر مقایسه کنند. 

بعد مگر ما فقط 2 هزار سال سابقه داریم؟ ما سابقه 8 هزار ساله تمدنی حتی در ایران داریم. ما مرد نمکی[من خودم سال ها پیش رفتم زنجان از موزه مرد نمکی دیدن کردم، مرد نمکی در واقع یک انسان  فکر کنم 4 هزار ساله است که زیر نمک مدفون شده و نمک مانع تجزیه اش شده که جنازه اش را پیدا کردند] داریم، مرده هایی داریم که باقی مانده اند، در شهر سوخته جیرفت تمدن داریم، در ایلام تمدن داشتیم. 

نتیجه ی آزمایش خیلی جالب بود؛ نتیجه این شد که 70 درصد مردم فلات ایران ساختار ژنتیک یکسان و مشابهی دارند. این که میگویند کردها آریایی هستند. ( منظور از فلات ایران این ایران فعلی نیست بلکه فضای بزرگتری مد نظر است) 

البته آزمایش به شکل نمونه گیری بود نه فراوانی یعنی مثلا یک نفر از خوزستان یک نفر از سیستان یک نفر از کردستان این طوری نمونه گیری کردند.

بعد این ساختار ژنتیکی ایرانی ها هم با مردم هند و یونان متفاوت است. بلکه بیشتر شبیه مردم بین النهرین و عربی ها هستیم. 

اما سوال این است که چرا این مسئله را ساختند؟ جواب این است که میخواستند ما را با هند که مستعمره انگلستان بود و همچنین اروپایی ها متحد کنند بر علیه مسلمانان. میخواستند انقطاع بین اسلامی و ایرانی ایجاد کنند. ما قبل از این حدود هزار سال یک هویت ایرانی اسلامی داشتیم. میخواستند این را تخریب کنند.

و اما کوروش کیست؟ از نظر علمی قدیمی ترین منبع درباره ی کوروش تاریخ هرودوت یونانی است. در آن میگوید که 551 قبل از میلاد با مادها جنگیده و در سال 531 قبل از میلاد کشته شده. در جنگ با ماساژت ها که در منتهی الیه شمال شرقی ایران یعنی حدود های ازبکستان و ترکمنستان بودند در جنگی کشته میشود.

تصویری که هرودوت از کوروش ارائه میدهد یک جنرال نظامی جنگ جوی خونریز است که همیشه در جنگیدن و گرفتن مناطق است. 

میگویند کوروش حقوق بشر داشت و به ادیان احترام میگذاشت، میگویند در فتح بابل به معبد مردوخ احترام میگذارد. اما واقعیت این است که کاهنان مردوخ خودشان میخواستند که حکومت بابل را سرنگون کنند و دروازه های شهر را به روی کوروش باز کردند، کوروش هم رفت به معبد آن ها و به خدایشان احترام گذاشت خب همه جا همین طور است اگر در جنگی کسی با تو باشد را اکرام میکنی مخالفین ات را هم سرنگون اما پس از آن هرودوت مینویسد که معبد الهه ی سین که رقیب این کاهنان باشد را با خاک یکسان میکند. 

زرین کوب حالا این ها را در کتاب نه شرقی و نه غربی تعریف میکند و میخواهد توجیه بکند، توجیه میکند که کوروش حمله کرد ولی نمیشود گفت که تجاوز بوده! سوال این است پس تجاوز چیست؟ تجاوز کرده دیگر. میگوید نه مادها هم قبلا سابقه داشته اند. خب چه ربطی دارد و او هم تجاوز کرده.

کوروش هیچ نمونه کار فرهنگی و تمدنی را درست نکرد. اما کوروش چطور کشته شد؟ ماساژت ها که فرماندهی شان را ملکه توموریس بر عهده داشته پسرش توسط کوروش با حیله کشته میشود و قبلش هم به او اخطار داده بود که چنین کاری نکند. 

بعد کوروش در جنگ با ماساژت ها کشته میشود و توموریس از نفرتی که به کوروش داشته بدنش را تکه تکه میکند. مینویسد که سر کوروش را در خیک خون میاندازد و میگوید بخور ای خونخوار.

حال سوال دیگری مطرح است که بدن تکه تکه کوروش را به چه وسیله ای به مقبره کوروش در پاسارگاد آوردند؟ سفری که حداقل با امکانات آن زمان یک سال طول میکشد. خب بدن میگندد خراب میشود تعفن میگیرد با کدام فریزر آوردند؟.اصلا فرض میکنیم با تکنیکی میتوانستند بدن را سالم نگه دارند.

پس چرا از مقبره کوروش استخوان 2 تا زن پیدا شده؟ اصلا شما قبل از این تاریخ سازی ها اگر میپرسیدید به این مقبره کوروش فعلی چه میگویند؟ میگفتند مقبره ننه سلیمان! در واقع این جا قبر مادر یکی از حکام به نام سلیمان است. قبلش به اسم ننه سلیمان معروف بوده. چرا اسم آریایی ها در کتب کوروش نیست؟ این پاسارگاد چرا معماری ایرانی ندارد؟ این جا اصلا یک معبد یونانی است. 

میدانید که سلوکوس که سردار اسکندر بوده حکومت ایران را بعد از مرگ اسکندر میگیرد. کوروش اصلا فک و فامیل های اسکندر را در جنگ های قبل کشته بوده که اسکندر به خوانخواهی به ایران حمله میکند بعد ما به این آدم خونریز میگوییم قهرمان ملی؟

منشور کوروش که میگویند منشور حقوق بشر را اصلا چطور ترجمه کرده اید؟ 4 خط بوده که دو زبانش مرده. شما زبان مرده رو چطور ترجمه میکنید؟

در سال 1306 هجری شمسی تاریخ ایران به دستور رضا خان نوشته میشود و تا الآن هم این تاریخی که در کتاب های آموزش و پرورش نوشته شده ادامه ی همان جریان است...

راستی هرودوت نه حزب اللهی است، نه آخوند است، نه جیره خوار جمهوری اسلامی بلکه یک یونانی بی دین و بی طرف است که این حرف ها را میزند.

نوشته های داخل قلاب [] توضیحات خودم است.

پی نوشت اخلاقی: سعی کنید با عقل خودتان تصمیم بگیرید نه با احساستان، این دروغی بوده که به خورد ما داده اند و من هم تا مدت ها باورم نمیشد که تمامش ساختگی است اما واقعیت است. تعصب بیجا نداشته باشید. ما متمدن بودیم تا 8 هزار سال هم قدمت داریم فریب جریان دشمن را نخورید.

لایک قشنگ خستگیتو درک می کنم
دیگه له شدیم همگی این چند روز
محمد من باید کیبوردتو جدا بخرم
خخخخخ اگه می خوایش قابل نداره همین جوری مال تو

ببین چه ادم خوبیم خخخ
دمت گرم باو 
سلام.
واقعا خسته نباشید.
متنی سراسر روشنگر و آگاهی بخش.

جالب اینجاست که همین ملی گراها و ناسیونالیست ها وقتی اسم بزرگان علم و حکمت و دانش ایران که اکثرشون پرورش یافته مکتب اسلامی هستند آورده می شود، بعضا با بغض و کینه به آنها نگاه می کنند.

اگر ملی گرا هستی پس به دانشمندانی که زمانی علم و فن جهان را به پیش می بردند و هنوز هم بسیاری از پیشرفت های عصر حاضر شکل تکامل یافته اختراعات و علوم آنها هستند باید با دیده احترام بنگری.

ملی گرایی این جماعت فقط دستاویزی هست برای مخالفت با اسلام. وگرنه اثرات مثبتی که پرورش یافتگان مکتب اسلامی در رشد و اعتلا و اِعلای ایران بر جاگذاشتند کجا و توهمات و خیانت ها و وطن فروشی های یه مشت غرب زده بی مغز کجا؟ اینها ناسیونالیسم را فقط برای رد و نفی و تخریب اسلام می خواهند وگرنه ملی گرایی چه نسبتی با غرب زدگی و وادادگی دارد؟

اتفاقا تاریخچه ناسیونالیست ها را که می خونی میبینی که بیشترین خسارت و ضرر و ویرانی را همین جماعت به این مملکت وارد کردند. دروغ گوهایی که پشت نقاب زیبای وطن پرستی چه ها که نکردند.

با این حال از متنتون ممنونم.
لطفا از استاد زرشناس بیشتر مطلب بزارید. تشکر
متشکرم از نظر خوبتون 
حالا اگر کل جلسه را بشنوید
استاد عرض میکنند که جریان نئولیبرالیسم هر جا سه تا جریان رو پی میگیرند تا از کشورهای دیگه استفاده کنند
سیاست فرهنگ و اقتصاد 
برای سیاست پهلوی ها را آوردند تا دو جریان دیگر را هدایت کند 
برای فرهنگ هم روشنفکرهای ماسون را آوردند
برای اقتصاد هم یک اقتصاد تک محصولی که بخش غیر مولدش بزرگتر از بخش مولدشه
تک محصولی یعنی 97 درصد اقتصاد ما روی نفت میچرخید و تولید خاصی نداشتیم 
و وقتی بخش غیر مولد بزرگتر شد مجبوریم کالا از خارج وارد کنیم.
یعنی قشنگ یه مشت دروغ ما میگن..کجا توی اموزش و پرورش..بگیرید بره تا بالا
آره دروغ گوهای حروم لقمه 
یه بار چند سال پیش یه استادی بهم گفت تخت جمشید ساختگیه 
تا چند مدت توی شوک بودم 
خسته نباشی مطلب عالی بود.
سلام 
خوشحالم که استفاده کردید 
التماس دعا
خیلی جالب بود ممنون
:/ خوندی به این سرعت؟

کلشو نه ولی خلاصه وار خوندم
نظرت چیه؟
به نظرت ما راست میگیم یا کتابای آموزش پرورش؟
بحث سیاسی نکن خخخ
اموزش و پرورش یه جورایی که خودش می خواد در میاره
الآن یعنی مطمئن باشم ناراحت نشدی که گفتم آریایی ها وجود ندارند؟
من آخه اولاش که فهمیدم خیلی جا خوردم و عصبانی شدم
اعصبانیت نداره هر کسی نظری داره
درسته هر کس نظری داره
ولی همیشه یک چیز حقیقت داره و واقعا اتفاق افتاده

مثلا من که اسمم جواده اگر بیان بگن که امام جواد اون چیزی که تو فکر میکنی نیست حالم گرفته میشه
سلام
آخییییش....
حالم جا اومد بس که سراین کوروش و ...و اسلام عزیز با بقیه بحث کرده بودم...این استادو میشناسم چندین بار تو تلویزیون دیدم خب الان توپم پر تر شد
الآن که داریم نزدیک میشیم به زادروز کوروش(به زعم ناسوینالیست‌ها) خوبه که این مطالب رو مطالعه کنید
استاد میگفت اگر امروز روشنگری نکنید پس فردا باید با این‌ه توی خیابون درگیر شید
یکی از دوستام اینقدر این کوروشو دوست داشت درحد پیامبر همش میگفت ما تاریخمون رو فروختیم به این عربا...پارسال زادروز کوروش خانوادگی با اینکه بچه های مدرسه ای هم داشتن و مدرسشون اجازه نداده بود رفته بودند شیراز...چی بگم...
ساده است:
حماقت نادانی جهل مرکب
این آدم ها معمولا بهره هوشی خوبی ندارند برای همینم نمیتونند بفهمن
آقای زرشناس با اینکه رشته ش تایخ نیست، ولی اکثر سخنانش درسته. بحث در این مورد زیاده. از نوشتنش خسته نشید.
اون روز توی دوره صهیونیسم شناسی بودیم و خیلی خسته بودیم که ادامه اش رو بنویسیم
مطالب خلاصۀ زرشناسی که من نت برداری کردم توی 3 ساعت فقط 30 صفحه شد! 
سلام. مغرضانه رفتار نکنید. تمام مسایل شما پاسخ دارند. ضمنا همه را با یک دید نبینید. من عاشق کورش کبیرم. چون امپراتوری بزرگی برایمان ساخت. وتاریخ ماهست. همچنین بعد ازو یک مرد دیدم و امام خامنه ای که چندبرابرکوروش عاشق اوهستم. همان امپراتوری را بدون خونریزی برای ایران ساخت. ولی کوروش کمی خونریزی کرد بسته به شرایط اون زمان نمیشه گفت کشور گشایی بدون خونریزی بوده.ولی رفیق نژاد ما به عربی ها نمیخوره که شما فرمودید. شکل دندانها و اندام و... به وضوح تفاوتهارومعلوم میکنه. پس نگید من بچه یه عرب یا یه تیموری یا یونانیم. من آریاییم وبه دلایلی که میدونم نژادم پاک موند. ونیز اکثرهموطنام. اگه تو عربی میخوای کل ایران عرب جلوه بدی برای یه درصد فکر کن که بخوان عربهای ایرانو آریایی بشناسونند چه احساسی بهت دست میده؟؟؟ حالا تومغرضانه حرف زدی یا کسیکه گفته ایرانیها غیوروزیبا وباهوش بودن وهستن؟؟؟ معیار یه ایرانی رو این چیزا گذاشت اون فرد. شمالی جنوبی و.... غیورزیباوفهمیده هست پس ایرانیست.... راستی هرودت نه شرقی بود و نه غربی بود ونه حزب اللهی بلکه طبق بیانات خودت و اسکندرو رفیقات مشخصه هرودت دشمن ایران بود وکوروش وبدنوشته دربارش. کاریکه همین حالا هم رایجه بین مورخان دوکشور رقیب... کوروش رو هم تکه تکه نکردند چون قبرش اونجاست. شماچطور ثابت میکنی تکه تکه شده؟؟؟ این نشون میده به مرگ طبیعی مرده. درآخر وقتی عربها حمله کردند ایران کنار مقبره کوروش مسجدساختند. یادت باشه تواسلام عزیز هم درمورد ذولقرنین گفته شده. وبه مسلمونای اون زمان گفتندقبرمادرحضرت سلیمانه. تاازتخریبش ممانعت بشه... توگفتی معماری ایرانی؟؟؟ مگه این همه نقاشی برجسته حجاری سنگی کوروش وسربازان وایرانیان مدرک نیست؟؟؟ بعد به نظرت اسکندر اومد اول این بناهاروسوزوند بعد چیکار کرد؟؟؟ حتما ازقبل بودند که سوزوندشون. اگه یه آمفی تئاتر رومی هست پس چرا شبیه سایرجاهای دنیا بصورت گرد وسکوی تماشاگران نیست؟؟؟ ستون سرشیر رو تو تواروپا نشونم بده.. چرت میگی ها؟؟؟ درضمن تو نظرات مرتبط با هدفت رو میزاری و بقیه رو پاک میکنی. راستی اسکندر فقط شیراز رو گرفت؟؟ چون دیگه ازین بناهاجای دیگه نیست... بدون هیچ طرفداری بشین وفکر کن. ومیدونم این پاسخهای منطقی من هرذهن بی منطقی رو هم اقناع میکنه. تو درمسیردودسته کردن ملت میری جلو. ولی ما اسلام رو ورهبرمون رو میخوایم وتاریخمون. وسط حرفات گفتی بومیها چه شدند؟؟ من که خودمو آریایی میدونم درواقع ازبومیهای ایران هستم نژادا که قبل از ورود آریایی ها درمناطق شمالی زندگی میکردندو چون اونها بیشتر بودند زورشون به ماچربید و سرکوبمون کردند. ولی هنوز هم هستیم. کاملا نابودمون نکردند. البته کارکوروش نبود کار مادها واونها بود. که به همونم افتخار میکنم.
چون فقط یک آدمی، نظرت رو تأیید کردم، والا خودت برگردی نظرت رو بخونی خنده ات میگیره.;D
مگه ما آریایی نیستیم فقط باید عرب باشیم؟ قوم کُرد و لُر و فارس مگه عربن؟ ما با این سناریو مشکل داریم که انگلیس میخواست مستعمرات خودش رو یک پارچه کنه و اومد گفت ژن ایرانی‌ها و هندی‌ها و یونانی‌ها از یک نژآد است در حالی که اصلا این طوری نیست.
الآن همین قومی که تُرک شناخته میشه اصلا تُرک نیست، تُرک های اصیل پسوتی سیه چرده داشتند و قدهای کوتاه، یک چیزی شبیه مغول‌ها، ولی الآن ترک ها، مثلا مردم ارومیه پوستی سفید دارند با قد بلند.
شما ذهنت از همون کتابِ چهارم دبستان پُره، ما اصلا هیچ مدرکی مبنی بر وجود مادها نداریم، مقبره کوروش هم واکاوی کردند استخوان دو تا زن پیدا شده، در زمان رضاخان جریان قدرتمند ناسیونالیسم و ایران گرایی توسط روشنفکران اعمال می‌شد نه برای حفاظت و پیشرفت کشور، بلکه اصلا توسط افرادی مثل میرزا ملکم خان و میرزا حسین خان سپهسالار و شاعرانِ اون زمان مثل ملک الشعرای بهار و عشقی ترویج شد تا علیه اسلام قد علم کنه.
تمام حوزه های علمیه به دستور رضا خان بسته شد و توی قم فقط 300 روحانی حق داشتند ملبّس باشند. برادرم تاریخِ ما توسط سه تا یهودی نوشته شد، این کتاب ها از اون زمان مونده و تمام مدارک بر علیه ماست.
ما کُلّی آدم و اسطوره داریم مثل شهدامون، مثل میرزا کوچک خان و رئیسعلی دلواری که به عشق وطن و با آرمان إلهی از کشور دفاع کردند، قاعدتا الگوهای بهتری نسبت به کوروشِ میتونیم برای خودمون داشته باشیم.
خزعبلات قشنگی بود موفق باشی گر چه بعید میدونم بشی😂
از خودتون چرت و پرت نسازید مستند صحبت کنید اصلا کوروش گیریم خونریز گیریم ما اریایی نباشیم ولی تاریخ کشورت و داری خراب میکنی اقای روش عن فکر.
یکم بدون تعصب صحبت کنید کتاب خدمات متقابل اسلام و ایرانم بخونی یکم از این خزئبلاتت کم میشه.
برو عمو جوون
جای اهانت کردن جواب بده.
تاریخ کشور ما ۸ هزار سال قدمت داره، ما فقط گیر هخامنشیان‌ نیستیم
تمدن‌هایی که توی شهر سوخته بودند یا تمدن ایلامی‌ها چی

ما با ناسیونالیستی که علیه دین قد علم‌ میکنه و شروعش با میرزا سپهسالار خان و میرزا ملکم خان بوده مشکل داریم.
اقا شما لطف کن دم از تاریخ ۸۰۰۰ ساله نزن که من حرفای شمارو تاتهش و رفتم و برگشتم که همون تاریخ ۸۰۰۰ ساله ام اگر بخواد در ذهن مسموم و گمراه شما قد علم کنه بازم همین حرفا و تکرار میکنید به جای این که دنبال راه چاره و حل مسئله باشی صورت مسئله و پاک میکنی و یک کشور و تبار و ایل و با جهالت پایمال میکنی و میری و عین خیالتونم نیست و فکر میکنید چون در راه خدا هست درسته
جمع کنید خودتون دوران این جور حرفا گذشته.با افتخار میگم ایرانیم اریاییم و این حرفا راه به جایی نمیبره نه من بلکه کل مردم ایرانم با این قضیه هیچ مشکلی ندارن شما و امثال شما طرز فکرتون مسموم و مال زمان جهالته و سازماندهی شده است که اون شخصم راه به جایی نخواهد برد تاریخ ما گنده تر از این حرف ها را زمین زده است
زِکّی
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan