سکوت

شمعی، به قیمت سوختن جانش تاریکی را می درد...

سایه ها

راهیان نور

پنج بار قبل که به راهیان رفتم تمام فکر و ذکرم ترک گناه بود، همیشه بزرگترین حاجتم اصلاح بود، کمتر شده حاجت دنیوی داشته باشم، خداوند در قرآن فرموده " و لینصرن الله من ینصره" خداوند با یک عالمه تاکید میفرماید:« خداوند یاری میرساند به کسی که او را یاری بکند» اگر زندگی ام خود در راهش قرار بگیرد و تک تک لحظه هایم جان کندن و عرق ریختن برایش باشد، این که لزومی نباشد حتما جانم را برایش به شکل شهادت بدهم اما تمامی ثانیه هایم با ذکرش بگذرد و حتی خواب ام هم به نیت این باشد که استراحت کنم تا نیروی کار کردن برای خدا را پیدا کنم خدا خودش هر چه حاجت دنیوی را که بخواهم به طور خودکار و بدون این که التماس و دعا کنم و درخواست کنم به من میدهد.

این بار راهیان نور تا جایی که خودم آگاهی روی خودم دارم گناهانم خیلی کمتر شده اند و درخواست توفیق دوری از تنبلی و کار بیشتر و خالص تر بود و خدا رو شکر می کنم که نسبت به سال های پیش خیلی بهتر شده ام و پیشرفت داشته ام. مطمئنم ائمه و شهدا همگی نظری کرده اند و دستم را گرفتند و مسیر زندگی ام را تغییر دادند.

ایام فاطمیه اگر جایی رفتید و روضه ای شندید و اشکی ریختید، وقتی چشمتان خیس بود دعا کنید برای اصلاح جامعه، برای تعجیل در ظهور.

عکس نوشت: کانال کمیل جایتان خالی بود

کبریتی خسته
در گوشه ای
غرق در فکر است
و غافل از گذر زمان
من در فضای مجازی
Designed By Erfan