سکوت

شمعی، به قیمت سوختن جانش تاریکی را می درد...

فلسفه به چه درد میخورد؟!

 هدف نزدیک هر علمی، ارضای خواست حقیقت‌جویی انسان در محدودهٔ مسائل همان علوم است، ولی هر علمی می‌تواند به نحوی در شئون مادی و معنوی انسان مؤثر باشد و هدف‌های باواسطهٔ دیگری را نیز داشته باشد.

علوم طبیعی نقش مهمی را در بهزیستی مادی انسان ایفا می‌کنند، و علوم ریاضی وسیله‌ای برای پیشرفت و تکامل آنها به‌شمار می‌روند و با کمک علوم الهی می‌توانند در بُعد معنوی انسان نیز مؤثر باشند.

رابطه علوم فلسفی با بُعد معنوی انسان نزدیک‌تر است، ولی همه آنها نیازمند به فلسفه اُولی هستند. از‌این‌رو مابعد‌الطبیعه را می‌توان کلید تکاملات معنوی و سعادت جاودانی بشر به‌حساب آورد.

خلاقیت و هوش

نوع خاصی از تفکر است که با کنار هم گذاشتن و تنظیم خاص معلومات میتوانیم به معلومات دیگری دست پیدا کنیم و آن ها را بسازیم

در یک تفکر خلاق دو نکته حائز اهمیت هست یکی ابتکار و دیگری فائده داشتن 

اگر عنصر فائده نباشد ذره آن تفکر دیگر خلاق نیست 

خلاقیت با هوش متفاوت است 

اما ارتباط تنگاتنگی با آن دارد 

معمولا افراد باهوش خلاقیت بیشتری دارند 

اما لزوما کسی که هوش بالایی دارد خلاقیت بیشتری ندارد

هوش یعنی توانایی ذهن در انجام معادلات و فهم موضوعات 

کبریتی خسته
در گوشه ای
غرق در فکر است
و غافل از گذر زمان
من در فضای مجازی
Designed By Erfan