سکوت

شمعی، به قیمت سوختن جانش تاریکی را می درد...

کبریتی خسته
در گوشه ای
غرق در فکر است
و غافل از گذر زمان
من در فضای مجازی
Designed By Erfan